Medaille

Een ieder die heeft aangegeven een herinneringsmedaille te willen ontvangen, krijgt deze bij de finish. Op je startnummer komt te staan of je recht hebt op een medaille zodat onze vrijwilligers kunnen zien wie er wel en wie er niet een medaille krijgt. Alle kinderen krijgen een medaille.